1. Kontaktuppgifter
  2. Uppgifter
  3. Dokument
  4. Hämtning
  5. Bekräfta

Kontaktuppgifter till dig som lägger in försäljningsuppdraget:

Bra tips Bastjänsten innebär att du själv ordnar en värdering med testprotokoll. Enklast gör du detta hos handlaren där du köper ny bil. Om du inte ska köpa ny bil - ordna inköpsvärdering med test hos en auktoriserad handlare av ditt bilmärke. Bra tips Ange det datum då bilen finns tillgänglig för hämtning. Bra tips Här skriver du in en uppskattning av hur många mil du tror att bilen kommer att ha rullat vid det försäljningsdatum som du själv angivit ovan. Bra tips Om du som anställd önskar köpa ut bilen själv ska det markeras här. Om du har möjlighet att köpa bilen eller inte avgörs av din arbetsgivares bilpolicy. Kolla därför alltid med din bilansvarige på företaget eller med oss på TradingSolutions om du vill köpa ut bilen! Bra tips Vänligen lägg vinterdäcken i bagageutrymmet när du lämnar bilen. Tänk även på att det är ditt ansvar att se till att däcken kommer med i bilen även om de är förvarade på däckhotell. Bra tips Vänligen lägg sommardäcken i bagageutrymmet när du lämnar bilen. Tänk även på att det är ditt ansvar att se till att däcken kommer med i bilen även om de är förvarade på däckhotell. Bra tips Lägg serviceboken i bilens handsfack inför försäljningen. Det är viktigt att serviceboken finns med vid försäljning då detta påverkar din bils värde! Bra tips Det är viktigt att vi kan lämna korrekt information om din bil. Som förare har du inget att förlora på att öppet redovisa uppgifter om hund- och röklukt, så tveka inte att kryssa för ja om det finns märkbar lukt i bilen. Bra tips Kontrollera att alla extranycklar finns med. Ett bra tips är att sätta ihop alla nycklar på en och samma nyckelknippa. Om nyckar saknas kan det innebära att dessa debiteras. Bra tips Baserat på dina uppgifter skapar vi en skadeanmälan. Med en skadeanmälan får du bättre betalt för bilen. Bra tips Ange om det finns en skada på bilen som är anmäld till försäkringsbolaget. Tänk på att en skadeanmälan kan ha positiv effekt vid försäljningen. Bilen behöver däremot inte repareras inför försäljningen – finns en skadeanmälan, så tar köparen gärna hand om reparationen. Bra tips För att höja värdet på ditt fordon, kan vi erbjuda avtextning och borttagning av dekor och dekaler. Kostnaden debiteras per timme enligt vid var tid gällande prislista.

Kontrollera alltid ditt företags bilpolicy innan du beställer denna tjänst. Det gör du enklast genom att kontakta bilansvarig på ditt företag, som även kommer att få en bekräftelse från oss när du har gjort beställningen.
Bra tips Om du inte vet exakt skadedatum: ange ungefärligt datum. Bra tips Om du inte vet exakt - ange trolig ort. Bra tips Ange om du känner till något fel på bilen, exempelvis missljud eller något annat som inte fungerar som det ska. Om du slutar eller byter jobb – ange en e-postadress och nytt mobilnummer som vi kan nå dig på.
Lägg sommarhjul-vinterhjul (beroende på säsong) i bagageutrymmet.
Bra tips Testprotokollet ska utfärdas av en bilhandlare (förslagsvis där du byter bil) och ska visa eventuella skador som finns på bilen och kostnaden för att reparera dessa.

Om du inte har testprotokollet i elektronisk form - ta en bild på det och maila det till trading@tradingsolutions.se. Du kan också be bilhandlaren maila det till samma mailadress.
Bra tips Bilderna ska visa följande:
a. Ta en bild på bilen snett framifrån från bilens högra sida.
b. Ta en bild på bilen snett bakifrån från bilens vänstra sida.
c. Ta en bild på bilens instrumentpanel och förarsäte genom höger framdörr.
d. Här kan du lägga in bilder på skador, bucklor, repor, fälgskador och liknande. Lägg gärna in bilder som visar extrautrustning som inte tydligt framgår på övriga bilder.
Bilder
Släpp filer här eller välj filer.
Dokument
välj filer.


Ladda i första hand upp dokumenten nu.
Om du behöver komplettera med dokument senare så går det bra att maila in dem
– markera i så fall detta nedan:
Bra tips OBS! Tänk på att transportbilen är en långtradare som inte kan ta sig in på smala gator. Vintertid är det även viktigt att du ser till att bilen inte är insnöad. Bilen ska hämtas hos:
 Rensa alla fält

Kontaktperson vid hämtning (Den person som lämnar ut nycklarna till bilen):
DU HAR REGISTRERAT FÖLJANDE UPPGIFTER
Om något inte stämmer, gå tillbaka och lägg in korrekt information. Klicka sedan på "Skicka".

Tegnérgatan 15. SE-111 40 Stockholm
Org.nr: 559005-2857
© 2023 TradingSolutions. Produktion och drift TradingSolutions Sverige AB